Trang Trí Nhà Xinh
079.2127.079 - 037.457.9159

Tượng ông đầu bếp( giá 1 mẫu)

NX1923

như hình
nhựa cứng

Tượng Bếp - Tượng Chủ Đề Đầu Bếp

185.000 đ

- Tượng đầu bếp cầm bảng : 15 x 10 x 27cm. Giá 210.000đ
 - Tượng đầu bếp cầm hũ gia vị : 13.5 x 9 x 21cm. Giá 185.000đ
 - Tượng đầu bếp cầm hũ tiêu : 20 x 9 x 21cm. Giá 185.000đ
 - Tượng đầu bếp khui beer : 13 x 10 x 23cm. Giá 185.000đ
 - Tượng đầu bếp khui rượu : 10 x 11 x 23cm. Giá 185.000đ

Tượng ông đầu bếp( giá 1 mẫu) - Tượng Bếp - Tượng Chủ Đề Đầu Bếp

Tượng ông đầu bếp( giá 1 mẫu) - Tượng Bếp - Tượng Chủ Đề Đầu Bếp

Tượng ông đầu bếp( giá 1 mẫu) - Tượng Bếp - Tượng Chủ Đề Đầu Bếp

Tượng ông đầu bếp( giá 1 mẫu) - Tượng Bếp - Tượng Chủ Đề Đầu Bếp

Tượng ông đầu bếp( giá 1 mẫu) - Tượng Bếp - Tượng Chủ Đề Đầu Bếp

Tượng ông đầu bếp( giá 1 mẫu) - Tượng Bếp - Tượng Chủ Đề Đầu Bếp