Trang Trí Nhà Xinh.vn

Bộ 3 lọ gia vị nắp gỗ

NX2020

26x10 cm
như hình
sứ

Bộ đựng gia vị

300.000 đ