Trang Trí Nhà Xinh.vn

Khung hình biển để bàn

NX2220

Cao 21cm x rộng 12.5cm x dày 1cm
xanh, trắng
Gỗ

Khung ảnh để bàn

80.000 đ