Trang Trí Nhà Xinh.vn

Đồng hồ tổ chim

NX2102

70x36cm, đường kính mặt 24cm
sắt đính hạt nhựa

Đồng hồ treo tường

450.000 đ