Trang Trí Nhà Xinh.vn

Ốc sên sứ trang trí

NX2263

trắng , vỏ tráng bạc
sứ trắng cao cấp

Đồ trang trí bằng sứ

490.000 đ