Trang Trí Nhà Xinh.vn

Đôi cá sứ

NX1892

Cao 25cm x rộng 19cm
trắng,đen
sứ

Đồ trang trí bằng sứ

350.000 đ