Trang Trí Nhà Xinh.vn

Cặp cá sứ trắng trang trí

NX2472

16x18cm
trắng, vàng
sứ trắng cao cấp

Đồ trang trí bằng sứ

450.000 đ