Trang Trí Nhà Xinh.vn

Bộ 3 nai sứ

NX1785

Nai lớn cao 25cm, nai nhỏ cao 15cm
trắng đỏ đen
sứ cao cấp

Đồ trang trí bằng sứ

190.000 đ