Trang Trí Nhà Xinh.vn

Set khung hình cưới viền vàng

NX2289

xem phần mô tả
như hình
nhựa ABS cao cấp

Khung ảnh để bàn

650.000 đ

Set khung hình cưới viền vàng

Kích thước : Khung chữ nhật lớn : 16.7*21.4CM. Giá bán lẻ 250.000đ/khung
                    Khung chữ nhật nhỏ : 25.7*30.7CM. Giá bán lẻ 150.000đ/khung
                    Khung chữ nhật dài : 21.2*36.5CM. Giá bán lẻ 250.000đ/khung
Trọng lượng : Khung chữ nhật lớn : 0.32KG
                    Khung chữ nhật nhỏ : 0.64KG
                    Khung chữ nhật dài : 0.62KG

Set khung hình cưới viền vàng - Khung ảnh để bàn

Set khung hình cưới viền vàng - Khung ảnh để bàn

Set khung hình cưới viền vàng - Khung ảnh để bàn

Set khung hình cưới viền vàng - Khung ảnh để bàn