Trang Trí Nhà Xinh.vn

Set khung hình cưới để bàn 01

NX2287

xem phần mô tả
như hình
Nhựa ABS

Khung ảnh để bàn

650.000 đ

Set khung hình cưới để bàn 01

Kích thước : Khung hình chữ nhật lớn : 16.7 x 21.5 cm. Giá bán lẻ 250.000đ/khung
                     Khung hình chữ nhật nhỏ : 25.8 x 30.7 cm. Giá bán lẻ 150.000đ/khung
                     Khung hình chữ nhật dài : 21.2 x 36.5 cm. Giá bán lẻ 250.000đ/khung
Trọng lượng : Khung hình chữ nhật lớn : 0.32 Kg
                     Khung hình chữ nhật nhỏ : 0.64 Kg
                     Khung hình chữ nhật dài : 0.62 Kg

Set khung hình cưới để bàn 01 - Khung ảnh để bàn

Set khung hình cưới để bàn 01 - Khung ảnh để bàn

Set khung hình cưới để bàn 01 - Khung ảnh để bàn

Set khung hình cưới để bàn 01 - Khung ảnh để bàn

Set khung hình cưới để bàn 01 - Khung ảnh để bàn