Trang Trí Nhà Xinh.vn

Cô gái múa ba lê

NX1764

Cao 39,5cm x rộng 14,5cm
như hình
Bột đá

Đồ trang trí tân cổ điển

670.000 đ