Trang Trí Nhà Xinh.vn

Bộ voi sứ trắng 3 con

NX2471

17x8cm
trắng, vàng
sứ trắng cao cấp

Đồ trang trí bằng sứ

430.000 đ