Trang Trí Nhà Xinh.vn
0792127079 - 0374579159

Nấm trang trí tủ lạnh

NX2331

5cmx5cm (lớn); 3,5cmx3,5cm (vừa); 2,5cmx2,5cm (nhỏ)
xanh lá, xanh dương, đỏ, cam
gỗ

Đồ trang trí khác

70.000 đ