Trang Trí Nhà Xinh.vn

Nấm trang trí tủ lạnh

NX2331

5cmx5cm (lớn); 3,5cmx3,5cm (vừa); 2,5cmx2,5cm (nhỏ)
xanh lá, xanh dương, đỏ, cam
gỗ

Đồ trang trí khác

70.000 đ