Trang Trí Nhà Xinh.vn

Bình cắm hoa trái tim bằng sứ

NX1783

Cao 26 x rộng 15cm
trắng, đen, đỏ
Sứ cao cấp

Đồ trang trí bằng sứ

140.000 đ