Trang Trí Nhà Xinh.vn

Đèn ngủ tròn để bàn 03

NX2727

39x14cm
khung và đế đèn bằng thép không gỉ, bọc đèn bằng vải in hoa

Đèn ngủ phòng chung

250.000 đ