Trang Trí Nhà Xinh.vn

Hoa mẫu đơn vải 02

NX1491

52cm
Xanh, Tím, Hồng, Trắng
hoa vải cao cấp

Cành hoa

140.000 đ

Một bụi gồm 6 hoa lớn, 2 búp và họa tiết cành lá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 100 characters
 

Hoa mẫu đơn vải 02  - Cành hoa

Hoa mẫu đơn vải 02  - Cành hoa

Hoa mẫu đơn vải 02  - Cành hoa