Trang Trí Nhà Xinh.vn

Chậu hàng rào tròn

NX0904

11.3x12x9cm
Trắng
Gỗ

Chậu gỗ, hàng rào gỗ

45.000 đ