Trang Trí Nhà Xinh.vn

Bộ 17 khung hình đồng hồ, decal

NX1514

1m72*1m02cm
Gỗ thông

Bộ Khung Ảnh Gỗ Cao Cấp

1.100.000 đ

Bộ khung hình treo tường 

  bao gồm 17 khung, trong đó 2 khung size 3, 4 khung size 2, 11 khung size 1. 
- Bộ đinh móc chuyên dụng. 
- Đồng hồ treo tường chạy bằng pin
- Sơ đồ hướng dẫn.
- Decal dán tường.
- Ảnh trang trí lồng vào khung.

Bộ 17 khung hình đồng hồ, decal - Bộ Khung Ảnh Gỗ Cao Cấp

Bộ 17 khung hình đồng hồ, decal - Bộ Khung Ảnh Gỗ Cao Cấp

Bộ 17 khung hình đồng hồ, decal - Bộ Khung Ảnh Gỗ Cao Cấp

Bộ 17 khung hình đồng hồ, decal - Bộ Khung Ảnh Gỗ Cao Cấp

Bộ 17 khung hình đồng hồ, decal - Bộ Khung Ảnh Gỗ Cao Cấp

Bộ 17 khung hình đồng hồ, decal - Bộ Khung Ảnh Gỗ Cao Cấp

Bộ 17 khung hình đồng hồ, decal - Bộ Khung Ảnh Gỗ Cao Cấp

Bộ 17 khung hình đồng hồ, decal - Bộ Khung Ảnh Gỗ Cao Cấp