Trang Trí Nhà Xinh.vn

Bộ 11 khung kèm đồng hồ, đề can

NX0206

180cm x 80 cm
Bộ tím + trắng / Bộ đen + trắng / Bộ nhiều màu / Bộ xanh + trắng
Gỗ thông

Bộ Khung Ảnh Gỗ Cao Cấp

770.000 đ